Delovna terapija na domu

Po poškodbah, zlomih, boleznih, dolgotrajnem ležanju. Delovni terapevti pomagamo človeku, da ponovno doseže največjo možno mero samostojnosti in s tem izboljša kakovost življenja in bivanja v domačem okolju. Za vse, ki želijo biti čimbolj neodvisni od pomoči drugih.

DELOVNA TERAPIJA NA DOMU

Po zaključku zdravljenja v bolnišnici zaradi bolezni, kapi, poškodbe.. pride svojec domov, partner ( mož, žena), otroci… pa nimajo osvojenih  veščin in znanja,  kako mu/ ji pomagati v novonastali situaciji. Pogosto je nepokreten, leži v postelji, se težje giba, se ne zmore obračati, ne zmore več sam jesti, se posesti, vstati, se obleči…

 Delovna terapija na domu je tista metoda, ki omogoči nadaljevanje rehabilitacije na bolnikovem domu. Pri svojem delu uporabljam znanja in terapevtske metode, s katerimi lahko človek kljub bolezni ali poškodbi in omejitvam, ki nastanejo kot posledica le-teh ( npr. omejena gibljivost po kapi, zlomih, spastičnost, amputacija..) postane čimbolj samostojen pri skrbi zase.

Hkrati s tem, ko človek postane bolj samostojen tudi razbremeni oz. olajša delo svojcem. Le-te pa naučim kako bolniku pomagati ( pri obračanju, posedanju, vstajanju, hranjenju,hoji) ne da bi pri tem škodili sebi oz napačno obremenjevali svoje sklepe. 

 V Sloveniji so delovni terapevti prisotni večinoma v inštitucijah, za razliko od razvitejših držav (skandinavske države, Velika Britanija, Nizozemska, Amerika, Kanada, Avstralija idr.), v katerih delujejo delovni terapevti predvsem na bolnikovem domu. Tudi zdravstvena in socialne politika teh držav zagovarja to, da je treba ljudi čim dlje ohranjati v domačem okolju oziroma jim omogočiti zdravljenje in rehabilitacijo na domu.

 

STORITVE DELOVNE TERAPIJE NA DOMU:

 • svetovanje za večjo samostojnost po bolezni, poškodbi, prihodu iz bolnice
 • ocena primernosti bivalnega in delovnega okolja ( kako prilagoditi stanovanje da lahko čimbolj samostojno funkcionira)
 • učenje samostojnega obračanja v postelji, posedanja in vstajanja
 • učenje samostojnosti pri oblačenju in slačenju, umivanju, hranjenju
 • samostojnost pri presedanju na invalidski voziček ali posteljo in samostojna vožnja invalidskega vozička ter funkcionalna mobilnost
 • trening uporabe terapevtskih pripomočkov ( opornice, prilagojen pribor, pripomočki..)
 • trening gospodinjskih aktivnosti,
 • prostočasne aktivnosti ( izbira in prilagoditve)
 • svetovanje svojcem oz učenje svojcev kako pravilno pomagati da bo prizadeti svojec čimbolj vključen v aktivnost in ga hkrati načiti, kako pri tem sodelovati ne da bi obremenjeval svoje sklepe in hrbtenico.
 • specialna nevrološka obravnava po Bobathu: specialna obravnava-je namenjena osebam po kapi, poškodbah glave, hipo/hiperonusom, spastičnim osebam..
 • pomoč pri izbiri pripomočkov in učenje uporabe pripomočkov za lažjo, samostojno in varno izvedbo dnevnih aktivnosti (opornice, prilagojen pribor, pripomočki..)
 • preprečevanje napredovanja okvar in deformacij

Komu je delovna terapija namenjena?

 • Vsem, ki želijo ponovno pridobiti čim večjo neodvisnost pri skrbi zase in tako izboljšati kvaliteto življenja
 • Po padcih/ zlomih /dolgotranjem ležanju, ko upade mišična moč in gibljivost
 • Starostnikom, ki izgubljajo samostojnost
 • Osebam po možganski kapi
 • Osebam po poškodbi glave
 • Vsem osebam z nevrološkimi težavami ( spastičnost, ..)