Diplome in dokazila

Diploma - Maja

Diploma TPK

Dokazilo - mentor

Dokazilo - nevrološko

Maja Kristan Kirn LT

Maja Kristan Kirn WS


Sodelovanje z zavodi in podjetji

Zdravstveni dom Postojna, Center za krepitev zdravja (izvajanje delovne terapije na domu in terapije s pomočjo konja)

Vzgojni zavod Planina (izvajanje terapije s pomočjo konja)

Zavod nazaj na konja (sodelovanje pri izobraževanju novih terapevtov za izvajanje terapije s pomočjo konja)