Terapija s pomočjo konja (TPK)

IZVAJANJE TERAPIJ S POMOČJO KONJA

Terapija s pomočjo konja je terapevtsko usmerjeno jahanje ali terapija ob konju, ki je prilagojena posameznemu jahaču in njegovim težavam in ima svoj cilj. Deluje celostno: tako na fizičnem, kot psihološkem in socialnem področju.

Terapija s pomočjo konja je celosten pristop, ki temelji na strokovnih spoznanjih s področja medicine, delovne terapije, pedagogike, psihologije in psihiatrije.

TPK ne vključuje samo jahanje, temveč pomeni tudi vključenost v same aktivnosti okoli konja. (Za razliko od hipoterapije, katere pomen je izključno medicinski, gre za (nevro) fizioterapijo na konju,  s  ciljem, da z gibanjem na konju izboljša funkcije notranjih organov in lokomotornega aparata. )

TPK  je primerna predvsem za:

 • osebe z motnjami v duševnem razvoju
  • gibalno ovirane osebe ( lažje, ki zmorejo aktivno sedeti na konju oz. ob podpori terapevtke)
  • osebe s težavami na socialnem in emocionalnem področju
  • hiperaktivnost , ADHD, avtizem
  • osebe, ki imajo motnje zaznavanja in govorne težave
  • introventirane osebe ( vase zaprte osebe, ki težko navezujejo stike)
  • osebe s premajhnim samozaupanjem, sindromom strahu
  • osebe z zmanjšano sposobnostjo delovanja v skupini
  • gluhe in naglušne, slepe in slabovidne

KAKO LAHKO KONJ VPLIVA NA JAHAČA«
OZ. MU POMAGA?

Pozitivni učinki se običajno kažejo na vseh področjih, tako gibalnem, kot tudi čustvenem in socialnem.

Ob konju se udeleženci spontano učijo graditi odnose, sodelovati in ustvarjalno reševati težave. Konj je izvrsten član terapevtskega tima za izoblikovanje delovnih navad, hkrati pa pomaga pri izostritvi zaznavanja, pri sprejemanju, priznanju, premagovanju strahov, pa tudi pri krepitvi občutka samozavesti, in zaupanja v lastne sposobnosti, gradnji občutka odgovornosti, prepoznavanju in upoštevanju skupno postavljenih pravil.

IZVAJANJE TERAPIJE:

INDIVIDUALNA TPK (45 min) se prilagodi potrebam in željam udeleženca, ciljem, ki jih želimo doseči, ob upoštevanju otrokovih težav oz. omejitev. Aktivnost prilagodimo glede na zmožnost koncentracije, fizično zmogljivost in motivacijo.

SKUPINSKA TPK ( po dogovoru)

Pri skupinski terapiji se terapija prilagaja dinamiki in potrebam skupine. Ob igrah, jahanju s  konji  se spodbuja  medsebojno sodelovanje, komunikacija, učenje pravilnih reakcij v vedenju, spodbujanje strpnosti, prepoznavanje potreb drugih ( konj in soudeležencev v skupini), upoštevanje skupno postavljenih pravil…